top of page

Dubtes freqüents

Tipus d’estoma

Les ostomies d’eliminació més freqüents són:

Colostomia: és l’exteriorització del colon. Generalment s’ubica al costat esquerre de l’abdomen. La sortida de la femta en les colostomies varia en cada persona, però generalment té lloc d’una a tres vegades diàries. Les deposicions solen ser sòlides i són similars a les deposicions resultants d’un trànsit intestinal complet.

Ileostomia: És l’exteriorització del budell prim, concretament l’ili. Normalment es localitza a la part dreta de l’abdomen. Les deposicions són més freqüents en les ileostomies i la femta és líquida o semilíquida, relacionada moltes vegades amb l’alimentació.

Urostomia: És el terme que s’utilitza per descriure l’obertura que permet l’evacuació de l’orina. Es realitza agafant una part del budell prim que s’aboca a la paret abdominal i en el qual deriven els dos urèters. Generalment s’extirpa la bufeta. Sol ubicar-se al costat dret de l’abdomen.

bottom of page